Kasutamine ja ohutusnõuded

Armas inimene, turvalisuse tagamiseks palume tutvuda ohutusnõuetega! Enne batuudile minemist, tuleks lastele selgitada mis on lubatud/keelatud.


OHUTUSNÕUDED

TÄHELEPANU! Elektrooniline seade – täiskasvanute järelvalve nõutavMeie tiim ei vastuta batuudi kasutamisel tekkinud õnnetusjuhtumite eest. Vigastuste korral võtta koheselt ühendust meedikuga.

 • Ära paigalda batuuti lahtise tule lähedale; Batuuti ei tohi kasutada vihma, äikese ja suure tuulega (40km/h ehk 11m/s) – äkktuul võib batuudi üles tõsta;
 • Batuuti ei tohi lohistada betoonil või muudel karedatel pindadel;
 • Järgida vanuse ja kaalupiiranguid. Ületada ei tohi maksimaalset kaalupiirangut
 • Kontrollige regulaarselt batuudi kinnitusvaiad üle. Kui mõni vai on lahti, tuleb see koheselt haamriga maa sisse tagasi lüüa;
 • Batuut peab olema õhuga täitunud enne kui lapsed tulevad peale. Batuut peab olema kogu kasutuse aja täielikult õhuga täitunud;
 • Kui batuut hakkab tühjenema, peavad lapsed batuudilt ära tulema ning kontrollima elektrisüsteemi. Kui viga ei ole koheselt tuvastatav, siis kontakteeruge meiega telefoni teel;
 • Kui rendiperioodi ajal hakkab vihma sadama, siis tuleb puhur koheselt välja lülitada ja vihma käest varju alla viia või veekindel kate peale tõmmata, et vältida elekrtilühiseid. Batuut tuleb samuti kokku pakkida või vähemalt veekindel kate peale tõmmata. Kõik meie batuudid on paigaldatud piisavalt suurele koormakattele, et seda oleks võimalik ka batuudi katmiseks kasutada.

NB! Märga batuuti ei tohi kasutada, sest see muutub väga libedaks, võib põhjustada kukkumisi ja kokkupõrkamisi.

BATUUDIL ON KEELATUD:

  • Viibida jalanõudega
  • Olla teravate esemetega (võtmed, mänguasjad, sõrmused, kõrvarõngad, oksad, toikad jne)
  • Välisäärtel ronimine ning ronimine seintel ja äärtel
  • Teha ohtlikke hüppeid/manöövreid
  • Batuudi läheduses ei tohi suitsetada – Batuudi kasutamine tule lähedal on KEELATUD!
  • Lapsed peavad liugu laskma õige tehikaga ehk jalad ees.
  • Batuudil söömine ja joomine on keelatud
  • Koduloomadel on keelatud viibida batuudil
  • Viibida rohkem isikuid, kui on lubatud. Maksimaalsed kandevõimed ja hüppajate arvud on välja toodud iga batuudi kirjelduses.

PAIGALDUS JA KOKKUPANEK

Kõige parem asukoht batuutide paigaldamiseks on täiesti tasane murupinnas kus puuduvad juured, kivid, oksad, naelad jne. Üldiselt saab mõne kivi ja toika liigutamisega muuta ala sobivaks ning kasutada batuudi aluskatet. Ära paigalda batuuti asfaldile, betoonile või muule kõvale pinnale!

Batuut tuleb paigaldada niimoodi, et selle vahetus läheduses ei oleks esemeid ega rajatisi, mille otsa on võimalik kukkuda. Batuudile tuleks jätta igast küljest 2 meetrit vaba ruumi. Batuudi liumägi ei tohiks olla vastu päikest – st. kui laps laseb liumäest alla ei tohiks päike teda pimestada.

Batuudi kasutamine tule lähedal on KEELATUD!

 • Kui sobiv asukoht on leitud, siis rullitakse batuut murule laiali ja kõik küljed tõmmatakse sirgu.
 • Batuudi küljel on täitelohv (sissepuhumise toru), mis tuleb täies ulatuses lahti võtta. Täitelohv peab olema sirgelt ja ilma keerdudeta. Ühendage see kompressori (õhupumba) külge ja veenduge, et see on turvaliselt kinnitatud ja heas korras.
 • Veenduge, et kompressori lülitusnupp on OFF asendis. On oluline tagada, et juhtmed on ohutud ning nendele komistamine välistatud. Kompressor peab olema kindlalt paigutatud ja fikseeritud maapinnale enne batuudi kasutamist. Tagada, et kompressori asetuskoht oleks prügivaba ja komistamine sellele välistatud. Kompressorit ei tohi millegagi katta ega sinna peale midagi asetada.
 • Kompressor ühendatakse vooluvõrku, lülitatakse sisse (ON) ning batuut hakkab õhuga täituma. Enne täielikult õhuga täitumist ja batuudi kinnitamist ei tohi keegi batuudi peale minna. Et batuut oleks koguaeg õhku täis, jätta lüliti ON asendisse.

NB! Hoida kompressor ja voolujuhe eemale veest ja niiskusest. Kui kompressor puutub kokku veega, eemalda voolujuhe kompressorilt. Ära kasuta enne kui kompressor on täielikult kuiv. Kui batuut on õhuga täitunud, tuleb see kinnitada! Batuudi kinnitamiseks maapinnale, vajuta vaiad läbi kõikide aasade. Vältimaks batuudi ümberkukkumist hüppamise ajal, vajuta vaiad tugevalt sügavale mulda 45 kraadise nurgaalla. Vaja võib minna haamrit või kuvaldat paremaks kinnitamiseks.

KOKKUPANEK

 • Veendu, et kõik lapsed on batuudilt lahkunud.
 • Veendu, et batuudile poleks jäänud asju.
 • Lülita kompressori nupp OFF.
 • Ühenda vooluvõrgust lahti kompressori juhe.
 • Eraldage batuut ja kompressor üksteisest.
 • Batuut peaks ise õhust tühjaks jooksma. Veenduge, et batuut on täielikult õhust tühjaks läinud.
 • Eemaldage vaiad.
 • Tõmmake kokkuvajunud batuudi küljed võimalikult sirgeks
 • Voltige batuut kokku mõlemast küljest pooleks. Seejärel veel 2 korda vertikaalselt esimesest korrast.
 • Rullige batuut tihedalt kokku.
 • Voltige batuudikate kokku ning pange asjad batuudi kotti